Serwis i nadzór

Sprawny serwis i bieżący nadzór pozwalają uniknąć awarii i oszczędzić koszta

Prowadzimy serwis i nadzór nad urządzeniami takimi jak: 

  • Pompy ciepła
  • Klimatyzacje
  • Rekuperatory
  • Centrale wentylacyjne
  • UPS
  • Generatory pary
  • Piece do sauny
  • inne

Od 15 lat zajmujemy się serwisem urządzeń elektrycznych i HVAC

Dla naszych klientów świadczymy usługi stałej opieki serwisowej. W takim przypadku klient zyskuje pierwszeństwo przyjazdu co skraca czas naprawy. Regularnie wykonywane przeglądy pomagają usprawnić pracę systemu. Nadzór i właściwa opieka nad urządzeniami technologicznymi przedłuża ich żywotność i pozwala wykryć zużywające się części.

Pytania

Co nam da stałą umowa serwisowa?

Przede wszystkim szybszy czas reakcji. Przyjazd serwisowy realizujemy głównie w ciągu 24h od zgłoszenia, a często tego samego dnia. Dodatkowo klienci ze stałą umową mogą liczyć na bardziej preferencyjne stawki.

Jak często należy robić przegląd urządzeń?

Tak często jak to konieczne. Jeśli producent urządzenia nie wymaga stałych okresów przeglądów to proponujemy terminu uzależnione od warunków pracy.

Czy podczas przeglądów wykonywane sa jakieś pomiary?

Tak, przegląd kończy sie sporządzeniem protokołu , jeśli wykonujemy w trakcie przeglądu pomiary elektryczne, chłodnicze czy wentylacyjne, ich wyniki są wpisywane w protokół, a nieprawidłowości wpisywane są w uwagach.

Skontaktuj się