PLM

Co to jest oprogramowanie PLM?

PLM (ang. Product Lifecycle Management), czyli zarządzanie cyklem życia produktu, można zdefiniować jako strategię informacyjną: powoduje ona stworzenie spójnej struktury danych poprzez konsolidację systemów. PLM można również uznać za strategię przedsiębiorstwa. Dzięki niej globalne organizacje pracują jak jeden zespół, projektując, produkując, udzielając wsparcia technicznego i wycofując produkty z rynku, umożliwiając zarazem gromadzenie zdobytych doświadczeń i najlepszych metod działania. W firmie Siemens PLM Software postrzegamy PLM jako strategię informacyjną, strategię przedsiębiorstwa, a także jako transformacyjną strategię prowadzenia działalności. PLM stanowi dla nas kompleksowe podejście do innowacyjności opartej na dostępie wszystkich pracowników przedsiębiorstwa do wspólnego repozytorium informacji i procesów dotyczących produktów.

 

Plant Simulation

 

W związku z rosnącymi kosztami, ograniczoną ilością czasu oraz procesami globalizacji logistyka jest podstawowym warunkiem sukcesu przedsiębiorstwa. Nieefektywne harmonogramy, brak optymalizacji globalnej, niska wydajność przydzielania zasobów i niewystarczająca produktywność mogą powodować straty finansowe. Konieczność realizowania dostaw zgodnie z metodykami JIT („just-in-time”) oraz JIS („just-in-sequence”), wprowadzenia metody Kanban, planowania i wdrażania nowych linii produkcyjnych oraz zarządzania globalnymi sieciami produkcji wymaga obiektywnych kryteriów podejmowania decyzji w celu ułatwienia kierownictwu oceny i porównania alternatywnych strategii.

 

Tecnomatix Plant Simulation to narzędzie do symulacji oddzielnych zdarzeń, które ułatwia tworzenie cyfrowych modeli systemów logistycznych (np. produkcji), co z kolei umożliwia sprawdzanie charakterystyk systemów i optymalizację ich wydajności. Modele cyfrowe pozwalają na przeprowadzanie eksperymentów i testowanie scenariuszy „co, jeśli” bez zakłócania pracy działających systemów produkcji lub — w przypadku procesu planowania — na długo przed ich zainstalowaniem. Zaawansowane narzędzia analityczne, takie jak funkcje analizy wąskich gardeł, statystyki i wykresy, umożliwiają ocenę różnych scenariuszy produkcji. Wyniki zapewniają informacje niezbędne do szybkiego podejmowania właściwych decyzji na wczesnych etapach planowania produkcji.

 

Za pomocą rozwiązania Plant Simulation można modelować i symulować systemy produkcji oraz powiązane procesy. Dodatkowo można zoptymalizować przepływ materiałów, wykorzystanie zasobów oraz logistykę na wszystkich poziomach planowania zakładów — od globalnych ośrodków produkcyjnych przez zakłady lokalne po poszczególne linie.

Najważniejsze funkcje i korzyści

Funkcje

 • Modele zorientowane obiektowo ze strukturą hierarchiczną
 • Otwarta architektura z wieloma standardowymi interfejsami
 • Zarządzanie bibliotekami i obiektami
 • Genetyczne algorytmy do optymalizacji
 • Symulacja i analiza zużycia energii
 • Mapowanie i symulacja strumienia wartości
 • Automatyczna analiza wyników symulacji
 • Budowanie raportów opartych na HTML

Korzyści

 • Oszczędność aż do 6% po początkowej inwestycji
 • Zwiększenie produktywności dotychczasowego systemu o aż o 20%
 • Ograniczenie kosztów nowego systemu o 5-20%
 • Optymalizacja zużycia i ponownego użycia zasobów
 • Ograniczenie zapasów aż o 60%
 • Skrócenie czasu produkcji o 60%
 • Optymalizacja systemów zmniejszających zużycie energii