Instalacje wentylacyjne

Systemy wentylacji stanowią obecnie trzon układów zapewniających komfort w pomieszczeniach. Dla ich prawidłowego działania konieczne jest utrzymanie ich w należytym porządku i sprawności technicznej.

Wentylacja

Wentylacja w obiektach komercyjnych powinna zapewniac odpowiednia wymianę zużytego powietrza i dostarczać powietrze czyste o parametrach zapewniających dobry komfort. Jakość powietrza zależy od:

  • Temperatury która powinna oscylować w okolicy 21-24 stopni
  • Stężenia CO2 które powinno być niższe niż 1000ppm
  • Wilgotności która powinna utrzymywać się na poziomie około 40%-60%
  • Stężenia pyłków które powinno się utrzymywać na jak najniższym poziomie
  • Występowania związków chemicznych, grzybów i innych szkodliwych czynników – które powinny być usuwanie ze środowiska w którym przebywaja ludzie

Czyszczenie i konserwacja wentylacji

Czyszczenie wentylacji wymagane jest szeregiem przepisów. Poza odgórnymi wymaganiami, poprawnie działająca wentylacja przynosi wymierne oszczędności w postaci wzrostu wydajności pracy pracowników. Oddychając czystym powietrzem pracownicy rzadziej chodzą na zwolnienia, mają więcej energii i chęci do pracy.

Komfort to przede wszystkim czyste powietrze o odpowiednich parametrach

Wentylacje – częste pytania

Jak czyścic wentylację?

Do czyszczenia kanałów wentylacyjnych używamy specjalnych szczotek i odkurzaczy, dzięki którym usuwany jest zalegający kurz. Po czyszczeniu mechanicznym kanału dodatkowo są zadymiane specjalnym preparatem wirusobójczym. .

Wymieniam filtry w centrali – to chyba mam czyste powietrze?

Tak i Nie – Filtry zabezpieczają centralę wentylacyjną i kanały nawiewne. Większość kanałów wywiewnych nie posiada filtrów na kratkach zaciągających powietrze z pomieszczeń. W tych kanałach potrafią rozwijać się grzyby które następnie wędrują do centrali i mogą być zasysane z powrotem do powietrza nawiewanego. Zalecamy okresowe czyszczenie kanałów wyciągowych a podczas przeglądu central wentylacyjnych przeprowadzamy mycie i odkażanie całej centrali.

Skontaktuj się