ASCOM

Wydaje się oczywiste, że ludzie pracujący w środowisku zagrażającym ich zdrowiu lub życiu powinni być wyposażeni w indywidualne środki wzywania pomocy, aby w razie wypadku czy ataku odpowiednie służby mogły im przyjść z pomocą. W praktyce pracodawca ponosi zwykle wysokie koszty zatrudniania dodatkowego pracownika, którego jedynym zadaniem jest pilnowanie, czy temu pierwszemu –  specjaliście – nie zdarzył się wypadek. Proponujemy efektywniejsze rozwiązanie.
ascom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji Ascom Katalog Ochrona 2014