Artykuły

 2010 Wykrywanie i usuwanie wąskich gardeł za pomocą modelowania i badań symulacyjnych

Politechnika Śląska

2012 Harmonogramowanie zleceń w systemie e-Produkcja

Politechnika Śląska

2012 Information flow in e-Production systems

Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą zeszyt 60/2012
Advances in Science and Technology Resaerch Journal